Max-Planck-sällskapet 100 år

1:36 min

Tisdag den 11 januari fyller en av världens ledande oberoende forskningsinstituitioner 100 år. Det är nämligen precis 100 år sedan som Kaiser Wilhelm-sällskapet grundades i Berlin i Tyskland - men som efter andra världskriget ombildades till Max Planck-sällskapet.

En rad fristående institut bildades under samlingsnamnet Kaiser Wilhelm Gesellschaft för att ägna sig åt viktiga grundforskningsfrågor och banbrytande forskning inom ämnet som kärnfysik, medicin och hjärnforskning. Den mest kända upptäckten från den här tiden var 1938 då Otto Hahn, Fritz Straßmann och Lise Meitner för första gången lyckades klyva uran. Och Albert Einstein var föreståndare för fysikinstitutet under en rad år.

Men under den nationalsocialistiska diktaturen gick många av forskarna i nazismens ledband vilket ledde till ombildandet under namnet Max Planck efter kriget.

Idag är därför en viktig grundpelare för Max Planck-sällskapet dess oberoende ställning gentemot den politiska makten. Det betyder att det bara är sällskapet självt som bestämmer vad det ska forskas om.

Räknat sedan efterkrigstiden har forskare knutna till Max Planck-instituten kammat hem inte mindre än 17 nobelpris (Om man dessutom räknar med prisen som gick till Kaiser Wilhelm-institutets medarbetare blir summan 32). Idag består sällskapet av inte mindre än 80 institut och räknas till världens mest inflytelserika fristående forskningsorganisationer och toppar ofta listorna över de viktigaste forskningsinstitutionerna som inte är knutna till universitet eller högskolor.

Då som nu är det de stora frågorna och de stora projekten som står i fokus, till exempel på Max Planck-institutet för Evolutionär antropologi i Leipzig, som bland anant leds av svensken Svante Pääbo. Där vill man ha svar på frågan om människans ursprung och uppkomst.