Oro bland barnskötare

Det finns en oro för jobben bland barnskötarna i Gotlands kommun. Idag finns två barnskötare och en förskollärare på daghemmen.
Tanken är att det i framtiden ska bli tvärtom. Å nu görs barnskötartjänsterna om till pedagogtjänster, alltså till förskollärare och fritidspedagoger. För många barnskötare, som vikarierat i åratal, betyder det fortsatta vikariat istället för fast tjänst.