Gotlänningar på LRF-stämma

Idag inleds LRFs Riksförbundsstämma i Gävle.
Roger Lundberg, Eke, och Björn Dahlström, Lärbro, är ombud vid stämman. Dessutom deltar regionchef Ola Lindvall samt länsförbundsordförande Peter Olsson. Därutöver finns Stefan Karlsson och Madeleine Dotes från Lau i Gävle eftersom Lau LRF-avdelning utsetts till årets lokalavdelning på Gotland. Vid stämman finns också gotländska representanter för Swedish Meats och Gotlands Lantmän.