Elever ska få överklaga sina betyg

1:14 min

En statlig utredning föreslår i dag att elever ska få ompröva sina betyg i skolan. Det gäller de viktiga slutbetygen i grundskolan och kursbetygen på gymnasiet.

Sofia Brändström är vice ordförande i Sveriges elevråd Svea och hon är glad över förslaget:

– Betygen är det enda myndighetsutövandet som man inte kan ompröva. Vi välkomnar det väldigt väldigt varmt, säger Sofia Brändström.

Bara de senaste åren har det kommit flera utredningar, bland annat av Riksrevisionen, som visar att lärare sätter betyg på olika och oklara grunder. Och många lärare har inte fått utbildning i hur det ska gå till.

I dag föreslår betygsprövningsutredningen att elever ska få rätt att ompröva sina betyg, men inte alla betyg. För grundskoleelever gäller bara de viktiga slutbetygen i nian, som används för att söka till gymnasiet.

Och gymnasieeleverna ska få rätt att pröva sina kursbetyg, som ligger till grund för ansökan till högskolan.

Skälet är att betygssättning är myndighetsutövning, och då anses det vara en rättssäkerhetsfråga att eleverna kan begära omprövning. För många elever avgör betygen deras framtid.

Till exempel Lärarnas Riksförbund är positivt. Anders Almgren är vice ordförande där och har varit med i utredningens referensgrupp.

– Jag tycker att det är rimligt att eleverna i Sveriges skolor har möjlighet att utöva en sådan myndighetsutövning som betygssättning är, så att vi ställer oss bakom ett sådant förslag.

Politiskt, har frågan har stötts och blötts i tio år. 2005 sade dåvarande socialdemokratiske skolministern Ibrahim Baylan nej.

Inför valet i höstas sade de tre rödgröna partierna ja, men inom alliansen har bara Centern och Kristdemokraterna sagt ja.

Men utbildningsministern Jan Björklund håller inte med om att det här är en bra idé:

– Det här riskerar att leda till en väldig byråkratisering av läraryrket. Det kommer innebära att lärarna efter varje lektion måste skriva ner vad eleverna ägnat sig åt för att betygen ska kunna granskas av andra.

Sveas Sofia Brändström hoppas att dagens förslag ska bli verklighet:

– De flesta partierna är ju faktiskt eniga i frågan och tycker att det är väldigt viktigt. Så jag tror att det kommer att tas emot bra av politikerna. Det får vi hoppas, säger hon.