Färre tjänster vid samordning

Vissa tjänster riskerar att försvinna när kommunerna Kramfors och Härnösand samordnar sina räddningstjänster från och med årsskiftet.
Fördelarna är, enligt Ingvar Wiklund, kommunalråd i Härnösand, dels ekonomiska och dels att det i förlängningen kan underlätta rekrytering av ny personal. Men till en början, när organisationen ska effektiviseras, kommer samarbetet att innebära att vissa deltidstjänster kan tas bort.