"Risk för att läraryrket byråkratiseras"

1:31 min

Utbildningsminister Jan Björklund vill inte låta elever få sina viktiga slutbetyg omprövade, som en utredning föreslog i dag på förmiddagen. Det leder till att läraryrkes byråkratiseras, säger han.

– Jag tror att om eleverna ska kunna överklaga betyg så riskerar det att leda till en väldigt byråkratisering av läraryrket som jag vill undvika. Det leder till att man måste ställa krav på lärarna att efter varje lektion eller efter varje vecka ska skriva ner vad eleverna gjort på lektionerna på ett sätt som i dag inte är fallet för att det sedan ska kunna granskas av någon annan. Jag vill att lärarna ska ägna mer fokus åt undervisningen och inte åt byråkrati, säger utbildningsminister Jan Björklund.

I dag föreslog betygsprövningsutredningen, att elever ska kunna få sina slutbetyg omprövade.

En elev som anser att han eller hon har fått fel betyg, ska klaga hos sin lärare. Sedan ska rektorn, själv eller med hjälp av experter och lärare, ompröva betyget. Till hjälp ska de ha den dokumentation som läraren har om elevens prestationer, anteckningar och prov.

En omprövning ska inte kunna leda till sänkt betyg, enligt förslaget. Utredaren Leif Davidsson håller inte med Jan Björklund om stor ökad byråkrati. Lärarna måste dokumentera elevernas kunskaper redan i dag för sin betygssättning, säger han.

Nu ska förslaget ut på remiss, sedan ska regeringspartierna bestämma om de ska säga ja eller nej.

– Jag är naturligtvis beredd på att lyssna till remissinstanserna, det har visat sig ha varit väldigt starka argument så det är klart att vi måste lyssna till dem. Men min preliminära inställning är att invändningarna mot ett överklagande system är starkare än fördelarna, säger Jan Björklund.