Färre får socialbidrag

Utbetalningen av socialbidrag minskar minst i Västernorrlands län, med fyra procent under första kvartalet 2001. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.
Utbetalningen av socialbidrag minskar i hela landet, jämfört med motsvarande period året innan. Störst var minskningen på Gotland och i Uppsala där utgifterna för socialbidrag minskade med 19 respektive 18 procent.