Kortslutning orsakade radiotystnad

Uppdaterad 12:00
Fredagskvällens stora sändningsavbrott i radiosändningarna över Stockholmsområdet orsakades av en kortslutning i en kabel. Orsaken till kortslutningen är dock fortfarande oklar. Det uppger företaget Teracom som har hand om Nackamasterna där kortslutningen inträffade.

Alla Sveriges Radios utsändningar över Stockholmsområdet tystnade strax efter klockan fem på fredagseftermiddagen. Det var helt tyst i 40 minuter. Detta innebar att SR inte kunde uppfylla sitt beredskapsansvar.

Krisberedskapsmyndigheten ser allvarligt på det inträffade.

– Vi tycker naturligtvis att det är allvarligt att något sånt här inträffar. Radion är ju en viktig kanal för information. Om det inträffar en kris, en allvarlig olycka eller något liknande så räknar vi med att radion fungerar och att den ger oss information om vad som händer och eventuellt om hur man ska bete sig, säger, Krisberedskapsmyndighetens informationschef Svante Werger.

Tyst i 40 minuter
Det var i går eftermiddag som alla radiosändningar över Stockholm som går via Teracom tystnade. Sändingsavbrottet varade i nästan 40 minuter och orsakades av ett fel i Nackamasten, enligt Teracom.

Detta fick till följd att Sveriges Radio inte kunde uppfylla sitt beredskapsansvar att alltid kunna sända ut viktig information till allmänheten.

Människor blir oroliga
När så kallad radiotystnad inträffar blir människor oroliga att det har hänt något eller att man missar viktig information menar Göran Lindmark, som är informationschef för Styrelsen för Psykologiskt försvar, den myndighet som arbetar med medieberedskap och totalförvarsinformation. Därför anser han att det är viktigt att medieföretagen kan sända utan störningar och avbrott.

Enligt Göran Lindmark är information är en viktig del i vårt totalförsvar.

– Ja, man kan fråga sig så här; hur länge klarar sig samhället utan information. Därför är det viktigt att det här fungerar.

SR ser allvarligt på det inträffade
– Sveriges Radio har ett beredskapansvar att kunna meddela allmänhetens viktig information i samband med olyckor eller påfrestningar i samhället. Och det ska vi kunna göra jämt, säger Sveriges Radios programdirektör Kerstin Brunnberg.

– Möjligheten att kunna göra det får inte upphöra. Det är det som gör att detta är så otroligt allvarligt. Det är väl närmast historiskt att alla sändare slås ut på det här sättet, säger hon.

Caroline Kiepels
caroline.kiepels@sr.se