Mindre miljögifter hos unga

2:27 min

Under 2000-talet har halterna av miljögifterna PCB och DDT minskat med omkring två tredjedelar hos unga män, enligt en studie som gjorts åt Naturvårdsverket.

– Det är en positiv trend och halterna är väldigt låga, säger Britta Hedlund på miljöövervakningsenheten.

Fyra gånger under de senaste tio åren har urin- och blodprover tagits hos män som mönstrar till militärtjänst, för att se hur halterna av miljögifter har förändrats. Halten av markören för DDT var knappt en tredjedel så stor 2010 som år 2000 och PCB-halten hade gått ner ännu lite mer.

DDT förbjöds på 70-talet och PCB lite senare, men det kan fortfarande finnas kvar i vissa byggnader där det använts som fogmassa.

– Orsaken är att vi inte har någon stor exponering idag och i takt med att de bryts ner minskar halterna, säger Britta Hedlund.

Men halten av andra kemikalier, som har använts betydligt senare, har också sjunkit. Det gäller till exempel ftalater, som använts som mjukgörare i plast och bland annat i parfym, smink och hårvårdsprodukter.

Det finns en risk att de ersätts med andra kemikalier med okänd effekt, säger professor Bo Jönsson vid Lunds universitet, som har lett arbetet med rapporten.

– Det här är viktigt att vi följer, så att vi inte bara byter ut det ena problemet med ett annat. Alla de här ämnena har en hormonell verkan och fungerar som våra egna hormoner. När de kommer in i oss så förändras de systemen som styrs av hormoner.

Det finns också orostecken när det gäller andra kemikalier, till exempel fluorföreningar som finns i regntäta skor och kläder och i brandsläckarskum. De gifterna sprids genom luften, men faller till marken i kallt klimat.

– De högsta halterna har man hittat hos inuiter på Grönland. Isbjörnar är de djur där man har hittat högst halter i.