Inflationsspöket kan vara på väg att visa sig igen

1:46 min

Inför euro-ländernas finansministermöte i morgon om hur krisen för den gemensamma valutan ska bekämpas har det tillkommit ett nytt orosmoment: den stigande inflationen.

Inflationen kan tvinga fram höjda räntor, som i sin tur kan bromsa återhämtningen i krisländer som försöker reparera sina ekonomier. Det säger SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist.

– De går igenom ett stålbad när man nu ska strama åt finanspolitiken. Man kanske tvingas höja skatterna eller dra ner de offentliga utgifterna, då brukar en motvikt vara att man håller räntan låg, säger Robert Bergqvist.

Inflationsspöket är på väg att träda fram igen. Under veckan har Europeiska centralbanken flera gånger varnat för att inflationen är på väg att bli högre än vad som är meningen inom eurozonen. Det vill säga över två procent.

Varningen ska tolkas som att om inte utvecklingen bryts, så kommer ECB att höja räntan.

Problemet är alltså att höjda räntor riskerar att försämra situationen ytterligare i krisländer som Grekland, Irland och Portugal, eftersom höjda räntor bromsar den ekonomiska tillväxten.

Det här är ett dilemma för centralbanken, som alltså kan tvingas försämra läget för samma länder som den försöker hjälpa med andra medel, främst genom att köpa upp krisländernas obligationslån.

– I det här fallet ska Europeiska centralbanken också beakta styrkan i den tyska ekonomin. Då måste man hitta en balans, det är det som är den svåra uppgiften för ECB just nu, säger Robert Bergqvist.

Den här balansgången kommer att prägla mycket av det kommande året, säger Robert Bergqvist.

Han tycker att dilemmat på nytt visar att Europa inte är det som kallas för ett optimalt valutaområde. Det vill säga att skillnaderna mellan länderna är så stora att det är svårt att ha en gemensam ekonomisk politik.

– Det var egentligen den diskussion vi hade för drygt tio år sedan, kan vi starta valutaunionen, är det här ett ultimat valutaområde. Det var frågetecken redan då och jag skulle vilja säga att det i dag är ett ännu mindre optimalt valutaområde vilket gör uppgiften för Europeiska centralbanken ännu mer komplex, säger Robert Bergqvist.