Sverigedemokraterna fortfarande utan inflytande

1:35 min

Efter hundra dagar i riksdagen är Sverigedemokraterna fortfarande helt utestängda från att kunna påverka den svenska migrationspolitiken.

Miljöpartiet samarbetar med regeringen för att Sverigedemokraterna inte ska få något inflytande.

Men partiledaren Jimmie Åkesson tror att migrationspolitiken ändå kommer att ändras framöver.

– Jag är inte säker på att det kommer att vara vi som formellt sätt driver igenom vår invandringspolitik men det man kunde se redan under förra mandatperioden var en retorisk glidning i de här frågorna, inte minst från alliansens sida, säger Jimmie Åkesson.

Men då hade alliansen majoritet, nu har de inte majoritet och måste samarbeta med Miljöpartiet som är väldigt generösa i sin flyktingpolitik, hur ska ni kunna manövrera där?

– Vår utgångspunkt är att bara genom att finnas i riksdagen så påverkar vi, säger Jimmie Åkesson.

Sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen har regeringen förlorat i två omröstningar - där partiet kunnat agera tungan på vågen.

Dels röstade Sverigedemokraterna på Socialdemokraternas och Miljöpartiets motion om att regeringskansliet ska få 300 miljoner kronor mindre i anslag, dels att Socialstyrelsen ska ta fram nya riktlinjer för demensvården.

Men i frågor rörande migrationspolitiken är de fortfarande helt utestängda.

Miljöpartiet och regeringen har uttalat att de tänker samarbeta i de frågorna och just nu planeras hur samarbetet formellt ska se ut.

Miljöpartiet vill ha en överenskommelse som sträcker sig över hela mandatperioden och ser sig som garant för att Sverige behåller den migrationspolitik som nu råder.

Miljöpartiet bidrog under regeringen Persson till att utlänningsnämnden lades ner och ersattes av migrationsdomstolar och att en amnesti för flyktingar genomfördes efter det så kallade Påskuppropet.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson är orolig för vad samarbetet mellan Miljöpartiet och regeringen kommer att leda till.

– När det gäller just migrationspolitiken så får jag väl betrakta Miljöpartiet som ett verkligt extremistparti, säger Jimmie Åkesson.