BVC upptäcker inte misshandel

Barnavårdscentralernas viktigaste uppgift är inte att upptäcka och anmäla barnmisshandel. Det menar barnläkaren Lars H Gustavsson i Örnsköldsvik. Ny statistik visar att bara två procent av alla anmälningar kommer från BVC.
Marianne Skogström, BVC-sköterska i Härnösand, menar att BVC sällan eller aldrig ser dom misshandlade barnen. Om ett barn har blåmärken eller skador, så ändrar föräldrarna tid för besöket. Men hon ser också problem i att anmäla. Det handlar bland annat om att man inte vill äventyra föräldrarnas förtroende.