"EU på väg att bli en finanspolitisk union"

2:06 min

I dag inleder eurozonens finansministrar ett nytt möte i Bryssel om hur krisen för den gemensamma valutan ska bekämpas. Men vad som egentligen pågår är att Europa glider i riktning mot en total förändring utan någon som helst demokratisk debatt, säger Andew Duff, brittisk liberaldemokratisk ledamot i Europaparlamentet.

– Vi glider mot att förvandla EU till en finanspolitisk union utan att fullt förstå vad vi faktiskt gör, säger Andrew Duff.

Han är brittisk liberaldemokratisk ledamot i Europaparlamentet och dessutom återkommande skribent i den brittiska affärstidningen Financial Times.

Eurozonen är i dag en penningpolitisk union. Det vill säga med gemensam valuta och en gemensam räntepolitik.

Finanspolitiken, det vill säga de olika ländernas budgetar med skatteintäkter och statliga utgifter är fortfarande en sak för varje enskilt land.

När eurozonens finansministrar möts i Bryssel senare i dag, så är det för att diskutera en grundläggande förändring i regelverken.

Ska Euroländerna få en permanent institution där länder som råkar i ekonomisk knipa, ska kunna söka hjälp av euro-kamraterna i utbyte mot att de övriga länderna får inflytande över det hjälpsökande landets statsbudget?

Många debattörer anser att en sådan mekanism vore ett klart brott mot EU:s regelverk. Andew Duff är en av dem.

– Det är ett misstag att föra medborgarna bakom ljuset, säger Andrew Duff.

Han är själv förespråkare för att EU ska förändras i riktning mot en federation, ett Europas förenta stater, men han tycker att det borde diskuteras öppet.

– Mellan skål och vägg säger folk på olika nivåer här i Bryssel, att de vet att de förslag som finns nu inte kommer att lösa problemen, säger Andrew Duff.