Den som opereras utomlands ska inte betala själv

1:49 min

Regeringen vill stärka patienters rätt till ersättning för sjukvård i andra EU-länder. I dag måste den som gör en operation utomlands själv stå för kostnaderna och kan först i efterhand söka ersättning från Försäkringskassan.

Det ska inte behövas i framtiden - fakturan ska istället gå direkt till landstinget, säger socialminister Göran Hägglund.

– Min inriktning är att jag som patient inte ska behöva ligga ute med pengar, det här ska den svenska vården betala till sin motsvarighet i det andra landet direkt utan att jag behöver vara direkt involverad i det som patient, säger Göran Hägglund.

Socialminister Göran Hägglund ger nu alltså besked om hur regeringen tänker tillämpa EU:s nya så kallade patientrörlighetsdirektiv som efter flera års tuffa förhandlingar ska klubbas i Europaparlamentet den här veckan. 

I dag är det få svenskar som söker ersättning för sjukvård i andra EU-länder, bara drygt 700 i fjol.

En av dem var Bo Gyllner i Falun som fick sin höftled opererad i Tyskland i höstas. Han väntar nu på besked från Försäkringskassan om han kommer att få operationen betald eller inte.

– Jag har hittills betalt 115 000 plus flygresor på 3 000 kronor. Många kanske inte kan få fram medel att betala med, de blir uteslutna, säger Bo Gyllner.

Bo Gyllner i Falun får alltså medhåll av socialminister Göran Hägglund som anser att dagens ersättningssystem är orättvist och gynnar dem som har pengar.

– Det ska inte vara plånboken som avgör om man får vård eller inte utan det ska vara de medicinska behoven, säger Bo Gyllner.

I debatten har det förts fram farhågor om att kostnaderna kan komma att skena iväg om allt fler söker vård utomlands. Men Göran Hägglund ser ingen risk för det.

– De allra flesta människor kommer även fortsättningsvis att vilja ha vården nära sig för att det känns tryggast. Det är där man har sina nära och kära, det är där man känner till förhållandena, det kommer ändå att vara en företeelse på marginalen, säger Göran Hägglund.