Rekryteringsproblem

Försvaret saknar 3 000 yrkessoldater

1:53 min

Det svenska försvaret har misslyckats med att rekrytera det antal nya yrkessoldater som de hade planerat.

Hittills har det inte anställts så många soldater som planerat i det nya svenska försvaret. De ungefär 2 000 soldater som hittills rekryterats ska tjänstgöra på heltid. Men det ska också finnas deltidssoldater och det är få sådana som har anställts.

– Vad gäller heltidssoldater har vi anställt omkring 80 procent. Vad gäller de tidvis tjänstgörande ligger vi långt efter - för när den här planen gjordes trodde vi kanske, lite väl optimistiskt, att det skulle finnas lagar och förordningar som skulle stödja den här reformen tidigare, säger generallöjtnant Jan Salestrand.

Hur påverkar det den försvarsförmåga som Sverige ska ha idag?

– Det påverkar inte den nationella förmågan. Den insatsorganisation vi har idag består ju än så länge i huvudsak av tidigare pliktutbildad personal - och de kvarstår ju i sina tjänstgöringar.

Enligt Försvarsmaktens budgetunderlag från i mars skulle ungefär 5 000 soldater varit anställda i dag och drygt hälften skulle ha varit tidvis tjänstgörande - alltså i grunden haft civila jobb eller studerat. Men hittills har alltså försvaret koncentrerat sig på att anställa heltidstjänstgörande och därför saknas ungefär hälften av de planerade soldaterna.

Enligt Försvarsmakten beror det alltså på att det saknas arbetsrättsliga regler för hur civilanställda ska få tjänstledigt för att då och då övergå till det militära. Och om några år ska långt fler tidsbegränsat tjänstgörande anställas, enligt försvaret.

Men riksdagen har tidigare slagit fast att tre av fyra soldater i det nya systemet ska vara tidvis tjänstgörande och Folkpartiets Allan Widman är kritisk till att försvaret nu koncentrerat sig på heltidsanställda soldater.

– Jag tror att det ligger en väldig fara i detta och jag har under lång tid varnat för att om vi bara anställer heltidsanställda - då kommer vi inte att fylla upp vårt försvar och även få svårt med de internationella operationerna.

Socialdemokraten Håkan Juholt, ordförande i försvarsutskottet, menar att fokuseringen på heltidsanställda fördyrar försvaret.

– Vi har i riksdagen sagt att den viktigaste personalkategorin är de tillfälligt anställda. Men nu sätter man upp stående förband med heltidsanställda soldater - stridsvagnsbesättningar eller andra - och det pressar ut andra förmågor. Det drabbar bland annat marinen väldigt hårt nu.

Försvarsminister Sven Tolgfors är inte oroad över utvecklingen inom Försvarsmakten.

– Jag pratade med ÖB i förmiddags och såvitt jag förstår av hans bedömning kommer man att kunna jobba ikapp detta när nya lagstiftningen är på plats, säger han.

Vad gäller Sveriges beredskap så finns fortfarande tidigare värnpliktiga som kan tas in om det skulle komma något hot, enligt Försvarsmakten. Så försvarets styrka är inte hotad, enligt Sten Tolgfors.

– Det är inte så att insatsorganisationen saknar ett antal tusen soldater, säger han.

Tolgfors talade i dag vid Folk och Försvars möte i Sälen. Han betonade att det ryska försvaret blir allt mer rörligt och modernt, men att det fortfarande är väldigt mycket mindre än det sovjetiska försvaret.

Vad gäller det svenska försvaret så hoppas Tolgfors i framtiden på breda uppgörelser med Socialdemokraterna. Men Tolgfors ville inte säga vilka frågor det kan handla om.