Skelleftehamn

Boliden vill deponera avfall under Rönnskär

1:39 min

Företaget Boliden vill bygga en deponi för 300 tusen ton miljöfarligt avfall under Rönnskärsverken. Det här är en del av en omprövning av det befintliga tillståndet för hela Rönnskärsverkens verksamhet.

Boliden vill alltså bygga en djupförvaring för miljöfarlig avfall bla bly , arsenik och kadmium

Det handlar dels om att deponera 300 tusen ton gammalt lagrat avfall och dels om att deponera 8 tusen ton nytt avfall som varje år produceras på Rönnskär.

I början av 90 talet började Boliden fundera över en lämplig deponi och var då först inne på att lägga avfallet i Kankbergsgruvan.

Men nu är huvudspåret att spränga sig ner 350 meter under Rönnskärsverken, och Boliden anser att provborrningarna visar att berget är säkert för djupförvaring.

Både Länstyrelsen och Naturvårdsverket ställer sig positiva till att det blir en slutlig lösning för avfallet , men det finns en hel del frågetecken för platsen.

Är berget tillräckligt bra, och kan avfallet komma i kontakt med grundvatten eller läcka ut i Bottenviken.