Ungerns nya medielag synas av EU

Ungerns nya, omdebatterade medielag kanske inte möter EU:s standard. Enligt EU-kommissionär Neelie Kroes finns det vissa delar av lagen som vid en första granskning är otillfredsställande.

Ungerns nya lag utökar statens makt att granska medier och har kritiserats för att begränsa pressfriheten.

Tidigare har premiärminister Viktor Orbán sagt att han kan tänka sig att göra ändringar i lagen, men bara om den strider mot EU:s regler.