Staten får minska ägande i Telia

Riksdagens näringsutskottet har tagit ett preliminärt beslut att ge regeringen fullmakt att minska statens ägarandel i Telia. Detta för att Telia ska kunna köpa eller gå ihop med andra telebolag.
Innebörden av näringsutskottets beslut är att regeringen själv i fortsättningen får avgöra hur stort statens ägande i Telia ska vara. För närvarande äger staten drygt 70 procent i Telia och enligt nuvarande beslut från riksdagen får statens ägande inte understiga 51 procent. - Detta gör vi inte för att vara vänliga mot regeringen utan för att ta tillvara nationella intressen, säger moderaten Per Westerberg. Socialdemokraternas och miljöpartiets riksdagsgrupper sade under eftermiddagen ja till att staten minskar sitt ägande i Telia till under 50 procent. Vänsterpartiets riksdagsgrupp väntas säga nej. Beslutet i näringsutskottet ska ses mot bakgrund av den senaste tidens uppgifter om att Telia planerar att köpa eller gå samman med TeleDanmark eller Sonera i Finland. - Staten ska ha kvar en stark kontrollpost i Telia och äga minst 10 procent av bolaget, säger näringsminister Björn Rosengren.