Halland

Hallands vård bäst i landet

1:42 min

Snart kommer besked om vilka regioner och landsting som får del av regerignens så kallade kömiljard. Men redan idag vet Region Halland att man ligger mycket bra till.

Regeringens kömiljard är ett lockbete för att korta sjukvårdens vänte- och behandlingstider. De landsting och regioner som klarar att erbjuda minst 80 procent av sina patienter besök till specialist inom 90 dagar, och minst 80 procent av patienterna behandling inom planerad specialiserad vård inom samma tid, får dela på 900 miljoner kronor.

Dessutom får de de landsting som når 90 procent dela på återstående 100 miljoner kronort.

Och Region Halland har nått högsta nivån både för besök- och behandlingstid. Hur bra det här är jämfört med resten av landet vet man ännu inte säkert.

Men de inofficiella rapporterna talar om att ytterligare tre landsting har klarat 90 procent när det gäller besökstider, medan Region Halland är ensamt över högsta nivån för väntetiden till specialilstvård.