"Försvaret behöver mer pengar 2015"

2:01 min

Det nya försvaret med anställda och snabbt tillgängliga soldater måste få mer pengar 2015, enligt överbefälhavare Sverker Göranson. Höjs inte budgeten kan inte försvaret skaffa utrustning och vapen som behövs och det skulle försämra försvarsförmågan, var hans besked Folk och försvars konferens i Sälen.

– Dagens ekonomiska förutsättningar räcker inte för ett långsiktigt genomförande och vidmakthållande av den insatsorganisation, med dess framtida behov av materielinvesteringar, säger ÖB Sverker Göransson.

Fram till 2014 är det nya försvaret i ekonomisk balans, enligt Sverker Göranson. Men sedan måste alltså dagens försvarsbudget höjas, när nästa försvarsbeslut genomförs.

Framför allt vill ÖB få tillgång till 4,7 miljarder kronor för att köpa och förbättra vapen, exempelvis så att fartyg kan få bättre beväpning. De 4,7 miljarderna togs nyligen av riksdagen från olika planerade vapen- och materielinköp, och ska användas till att skaffa nya helikoptrar.

Men också att öva och träna de anställda soldaterna kommer att kosta i framtiden. Därför vill ÖB nu få en politisk diskussion om hur stor budgeten ska vara inför nästa försvarsbeslut 2015, om den inte höjs så sänks försvarsförmågan.

– Absolut, det är en konsekvens. Om du drar ned så blir det sämre, säger Sverker Göransson.

Men regering och riksdag borde vara beredd att ta en diskussion om mer pengar till försvaret, om man vill ha det försvar som man har bestämt?

– Ja, i nästa period, inför nästa beslut som ska tas.

Försvarsdepartementets statssekreterare Håkan Jevrell i dag inte beredd att avgöra om försvaret behöver mer pengar från 2015.

– Det är väldigt tidigt att diskutera det, det får vi återkomma till. Och det kommer säkert också försvarsmakten att återkomma till i sina budgetunderlag.

Kan ni tänka er att backa ned på innehållet i det nya försvaret?

– Det måste bli en avvägning framöver, att ekonomi och verksamhet går ihop. Det är alldeles för tidigt att säga, säger Håkan Jevrell, statssekreterare på försvarsdepartementet.

Socialdemokraten Håkan Juholt, ordförande i riksdagens försvarsutskott, är inte förvånad över att ÖB nu kräver mer pengar från 2015.

– ÖB ger mig rätt i den kritik som jag har haft, att den personalförsörjningsmodell som regeringen nu driver igenom, med stående förband och heltidsanställda soldater, är väldigt dyr och därmed driver ut andra verksamheter, säger Håkan Juholt (S), ordförande i riksdagens försvarsutskott.