Fond splittrar finansministrar

1:38 min

Flera av EU:s finansministrar har problem med att komma överens under det pågående så kallade Ekofin-mötet i Bryssel. Oenigheten gäller bland annat villkoren för EU:s räddningsfond. Ministrarna är också oense om hur kommande stresstester av Europas banker ska utformas.

Förra årets stresstester av 91 banker i EU har i efterhand fått mycket kritik - inte minst på grund av att testerna i princip missade höstens irländska bankkollaps. EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn har sagt att förra årets tester var bättre än sitt rykte, men det håller finansminister Anders Borg bara delvis med om.

– Det är klart att om vi gör stresstester, inklusive de irländska bankerna, och sedan hamnar i en sits där vi behöver tillföra 35 miljarder euro till det irländska banksystemet, då har vi underskattat behovet, säger Anders Borg.

Oenigheten just nu bland EU:s finansministrar gäller i kanske i ännu högre grad hur de statsfinansiella skuldbergen bland främst ett antal EU-länder ska hanteras - och i vilken grad det ska lösas med skärpta regler eller med en utbyggd och större räddningsfond för länder som Irland och Grekland, som redan fått stöd, och för länder som riskerar att tvingas begära hjälp.

Till exempel Tyskland, och även Sverige med Anders Borg, anser att det är viktigare att skärpa kraven hur det ska gå till att underskott i staternas budgetar skärs ner och skuldbergen ska bantas ner till uthålliga nivåer - något som ju inte har fungerat i EU:s nuvarande stabilitetspakt. 

Enligt Anders Borg är hårdare budget- och skuldregler något som kan eller bör användas som ett förhandlingskort inför kommande Ekofin-möten och inför EU:s toppmöte i mars. 

En öppen fråga är om Sverige vill eller bör delta eller bidra med utlåning i den nuvarande eller i en eventuellt utbyggd räddningsfond för euroländer som hamnar i nöd. Enligt Borg kommer Sverige att delta i förhandlingarna om hur räddningsfonden ska utformas och gör det eftersom det handlar om ändringar av själva EU-fördraget.