Strålning från mobiler inte bevisat farlig

2:33 min

Elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner, mobilmaster och trådlösa nätverk är inte bevisat farlig för hälsan. Det slår Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd fast i sin årliga rapport, som sammanställt den senaste forskningen på området.

Men det går inte att utesluta risker med ett långvarigt användande, enligt rapporten och rekommendationen är fortfarande att hålla mobilen på avstånd och att använda handsfree.

Emma Kvennberg från Stockholm räknar ut att hon har använt mobiltelefon i snart tio år, men hon behöver sannolikt inte vara orolig för att det påverkat hennes hälsa, enligt rapporten.

– Jag tycker det är jätteintressant med tanke på att vi pratar så pass mycket i telefonen. Jag brukar byta öra när jag pratar, men det är snarare för att telefonen är varm, än att jag är orolig.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd har granskat närmare 200 av de senaste studierna om hur vi påverkas av den elektromagnetiska strålningen, och rådet har slagit fast att mobilstrålning inte orsakar till exempel hjärntumörer hos den som använt mobiltelefon under en tioårsperiod. Men därefter är det mer oklart, säger Lars Mjönes, utredare vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Fortfarande kan man inte säga helt säkert att man inte kan få någon hälsopåverkan om man använder mobiltelefon i mer än tio år. Det kan ta tio, 20 eller ibland 30 år innan tumörer utvecklas. Vår rekommendation är därför att man ska använda handsfree, så att man minskar exponeringen till huvudet till mobiltelefonen.

Några studier som har gjorts på människor som sover, efter att de har använt en mobil, visar att den elektroniska aktiviteten i hjärnan kan påverkas av radiovågorna från telefonen. Enligt Lars Mjönes är det ofarligt, men ändå en ny intressant upptäckt.

– Det skulle möjligen kunna tyda på att det finns andra mekanismer än uppvärmning och det är principiellt intressant. Det här behöver man titta mer på naturligtvis för att se om man kan se vad det här är för mekanism.

Något som förvånat forskarna är de studier på djur som antyder att radiovågor skulle kunna förstärka utvecklingen av tumörer som redan utvecklats tidigare av andra orsaker. Men där krävs enligt rapporten mer forskning för att säkert se ett samband.

Samtidigt som användandet av mobiltelefoner är stort och går allt längre ner i åldrarna, så saknas underlag för att se effekterna hos barn och unga.

– Vi har ju sagt i våra rekommendationer att man ska använda handsfree och det är framför allt viktigt för barn och ungdomar. För de kommer ju att använda mobiltelefon under mycket längre tid än vad dagens vuxna gör.