Slut på billig olja

4:50 min

Oljetoppen är redan nådd. Peak oil inträffade för 4 år sen erkänner det internationella energiorganet IEA. Mer råolja än världen pumpade upp år 2006 kommer vi aldrig få fram igen. Världens oljetörst ska framöver stillas med stora mängder fulolja från oljesand. Det leder till ännu högre koldioxidutsläpp och en global uppvärmning på 3,5 grader. Samtidigt varnar chefsekonomen Fatih Birol på IEA att de snabbt stigande oljepriserna nu hotar världsekonomins återhämtning.

London 9 november 2010. IEA presenterar sin årliga rapport . Organisationens förutsägelser har stor betydelse för hur de 28 medlemsländerna agerar framöver. Länder som USA, Kanada, Australien, Japan, Korea, Tyskland och så lilla Sverige. Under presskonferensen görs flera uppseendeväckande uttalanden:
-- Det är slut på billig olja, slår IEA:s chefsekonom  fast.
Nya oljekällor kommer få sökas på djupt vatten, i Arktis eller i Kanadas oljesandfält där tjäran måste grävas ut i enorma dagbrott eller kokas upp från underjorden.

Framtiden har aldrig varit så osäker enligt IEA och räknar därför på flera möjliga framtidsbilder. Till exempel vad som behöver göras med världens energiproduktion om 2-gradersmålet ska kunna uppnås. Det som FN:s klimatpanel sagt fortfarande ger mänskligheten en rimlig chans att stoppa den globala uppvärmningen innan den löper amok.

IEA:s VD Nobuo Tanaka säger att det redan är nära nog omöjligt att nå en koldioxidkoncentration på 450 ppm i atmosfären,  eftersom världens ledare inte kan komma överens i klimatförhandlingarna. Bara sen förra året har prislappen stigit med en biljon dollar i kostnader för att ingenting händer. IEA tror istället på en värld som blir åtminstone 3,5 grad varmare.

Så använder han plötsligt det förbjudna p-ordet, som energiorganet fram tills nu mest fnyst åt. IEAs VD Tanaka undrar om ”peak oil” - oljetoppen - kommer vara ett spöke på festen. Men lugnar åhörarna med att de närmsta 25 åren så räknar man inte med att efterfrågan på fossila bränslen kommer vara större än tillgången.

Trots att Kina och Indien och andra snabbt växande ekonomier enligt beräkningarna ökar världens energitörst de närmsta decennierna med 36%. Det är inga problem säger IEA:s senaste prognos. Oljepriserna kommer att fortsätta stiga och då går det att klämma ut många fler droppar ur gamla fält och skynda på investeringarna i ännu mer djuphavsborrning och så kan olja från klimatvärstingen oljesand fylla på förråden.

Men alla håller inte med IEA om att allt kan tuffa på som vanligt:
– Globalisering, dvs att man ska producera en pryl på ett ställe och sen frakta den runt jorden, globaliseringens tidevarv är över, anser , fysikprofessor i Uppsala och ordförande i Association for the Study of Peak Oil and Gas.

Han har låtit sina doktorander nagelfara IEA:s rapporter de senaste åren:
– Eftersom man anser att man ska kunna hitta enormt mycket mer olja framöver och att man tror att de fält som finns men inte är i produktion ska kunna ge så mycket mer än vad som tekniskt/fysiskt är möjligt att göra så kan jag inte hålla med dem, säger Kjell Aleklett.

Aleklett och hans forskargrupp har publicerat ett 20 tal artiklar i kontrollerade vetenskapliga tidskrifter om hur mycket kol, gas och olja världen har kvar och hur fort den kan utvinnas, och resultaten stämmer inte med IEA:s scenarier, även om energiorganet på vissa punkter nu närmat sig Alekletts resultat.

– Vi vet ju hur betydelsefull energi är för ekonomin och skulle man säga rent ut att vi har inte den energin tillgänglig som en växande global ekonomi behöver så är de rädda att det ska skapa panik misstänker jag, säger Kjell Aleklett.

Han tillägger att han känner sig som barnet i kejsarens nya kläder som vågar säga att kejsaren är naken. För att beskriva hur mycket olja det finns kvar att utvinna globalt så jämför sen Aleklett med champagne.

– Om vi tänker oss att alla olja som finns i Irak, ca 100 miljarder fat, klämms in i en magnumbutelj. Då kan vi titta tillbaka i historien och se att fram till dags datum har vi konsumerat 11 sådana flaskor, dvs 11 miljarder fat olja.

Förutom de urdruckna buteljerna finns dessutom 8 flaskor i kylen. Det är oljekällor som  hittades i mellanöstern redan på 60 och 70-talet och som vi inte hunnit göra åt än, fortsätter Aleklett sin liknelse.

– Sen finns det enklare mousserande vin, som Kanadas oljesand och Venezuelas tunga olja som blir ytterligare 2 flaskor i kylen av sämre kvalité. Det går ganska enkelt att räkna ut hur mycket mer olja vi kan hitta i framtiden och om vi är lite optimistiska så kan vi hitta 3 flaskor ytterligare till år 2050, hävdar Kjell Aleklett.

Summa 13 flaskor kvar alltså. Varje flaska räcker till drygt 3 glas, med dagens konsumtionshastighet 3 år och 4 månader. USA läppjar på sitt sista egna glas och måste importera. Men även Kina, Indien och andra länder blir allt mer törstiga och enligt Kjell Aleklett är vi i det läget att det inte finns tillräckligt mycket champagne framöver för att möta efterfrågan utan vi måste ha en ganska nykter nyårsafton i framtiden. Problemet är inte egentligen mängden utvinnbar olja som finns kvar i jordeskorpan utan att fysikens lagar gör att den inte kan rinna till så snabbt i borrhålen som vi skulle vilja.

Kjell Aleklett anser att IEA förlitar sig på uppblåsta och allt för optimistiska produktionssiffror, särskilt från OPEC-länderna som har mycket att vinna att överdriva sina tillgångar. Och han får medhåll från svensk oljeindustris nestor . Han var med om att bygga upp de första svenska raffinaderierna och har lett flera oljebolags sökande efter det svarta guldet. Agfors håller med om att världens oljeresurser är grovt överdrivna eftersom OPEC-länderna av politiska skäl rapporterar betydligt större reserver än de i själva verket besitter och att detta är välkänt i branschen.
– Min personliga uppfattning är att IEA:s prognos om en konstant råoljeproduktion till år 2035 inte är möjlig. Vi har inte sett sådana tillskott av nya fynd hittills, säger Gunnar Agfors.

Så vad säger då IEA till sitt försvar? Jo chefsekonomen Fatih Birol håller med att det finns osäkerheter i siffrorna över hur mycket olja som egentligen finns kvar i världen

Det är som att flyga i blindo, men minst lika svårt är det att beräkna hur stor efterfrågan kommer att vara framöver och om politiker verkligen sätta in åtgärder på allvar som minskar växthusgasutsläppen eller inte. Helt avgörande är hur Kinas energisug utvecklas framöver enligt Fatih Birol:

– EU:s diskussioner om man ska minska koldioxidutsläppen med 20 eller 30 procent motsvarar vad Kina släpper ut på 2 veckor, påpekar Birol.
Men att IEA skulle vara rädda att säga sanningen om peak oil som Kjell Aleklett hävdar, det slår Fatih Birol ifrån sig:

– Det är helt fel. Vi talar mycket öppet om peak oil-frågan vilket den som läser vår rapport kan se.

Vad IEAs chefsekonom Fatih Birol vill varna för är istället de snabbt stigande oljepriserna som sen i somras gått från 70 till 100 dollar fatet. Fortsätter den utvecklingen kommer det att vara helt avgörande för världsekonomins återhämtning.