Integritetskränkande fotografering kan bli olaglig

2:13 min

Det ska bli olagligt att utan lov fotografera någon i en bostad eller i till exempel ett omklädningsrum. Det föreslår regeringen och justitieminister Beatrice Ask.

Om fotograferingen avsiktligt kränker den enskildes integritet ska fotografen kunna straffas med böter eller fängelse upp till ett år. Det säger justitieminister Beatrice Ask.

– Det är dels privatbostad mer generellt men sedan är det toaletter, provhytter och sådana ställen som inte är allmänna i den vanliga bemärkelsen utan är utrymmen för viss integritet, säger Beatrice Ask.

För tre år sedan kom integritetsskyddskommittén med sitt förslag i frågan, men remissorganen har varit oeniga och nu har Beatrice Ask och hennes departement arbetat om förslaget.

Lagförslaget gör en smalare och mer träffsäker definition om vad som är förbjudet att fotografera enligt justitieministern. Från den första juli nästa år ska den nya lagen om olovlig fotografering gälla.

Om regeringen får som den vill ska det alltså vara straffbart att fotografera någon i ett omklädningsrum eller på en toalett eller hemma i en bostad. Det gäller också fotografering på andra platser som är avsiktligt kränkande för den enskildes integritet.

Om det är påträngande, närgånget eller dolt ska det vara förbjudet om inte personen sagt ja till att bli fotograferad.

Beatrice Ask har exempel där nuvarande lag inte räcker till.

– Vi har haft ett antal ärenden och domar som har visat att lagstiftningen har brustit. Det har varit ganska konstigt när man via ventilationstrummor har filmat människor, utan att berätta för dem, i deras eget hem. Det är just för att fånga in den här typen av situationer, där man ändå rimligen kan tro att man är fredad, att man också är det, säger Beatrice Ask.

Men om syftet och omständigheterna är försvarliga ska det inte vara olagligt att fotografera personer i känsliga situationer enligt regeringens förslag.

Det kan gälla till exempel fotografer och journalister som vill visa att en offentlig person gör något olämpligt.

– Journalister kan ha ett skäl utifrån ett man behöver visa hur en person agerar, att fotografera specifika situationer och publicera sådana bilder. Men då ska det finnas ett allmänt syfte som är rimligt för att det ska vara giltigt om det sker i den här typen av utrymmen, säger Beatrice Ask.