Nyheter

Kulturministern kritiserar svensk kulturjournalistik

2:01 min

I debatten om ett nytt operahus i Stockholm menar kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth att det finns en rädsla inom näringslivet för att ingå sponsringsavtal med kulturlivet. Hon menar att inte bara företrädare för kulturen utan även kulturjournalistiken ofta exkluderar de inte redan kulturfrälsta.

Efter att DN under årets första veckor avhandlat frågan om ett nytt operahus i Stockholm på sina kultursidor, gav kulturministern sin syn på frågan. Det är klart att det kommer att behövas ett nytt scenkonsthus, på sikt. Några pengar kan hon inte utlova, istället borde näringslivet vara med.

Men det finns ett problem som ställer till det menar kulturministern.

– Jag har noterat att många inom näringslivet inte alltid känner sig bekväma med kulturens frågor. Det är lättare att närma sig idrotten, dels för att man inte får kritiska frågor, säger Adelsohn Liljeroth.

– När det handlar om kultur blir det inte alltid applåder. Det finns en rädsla för kulturen.

Och det är inte bara kulturlivet i sig som är problemet, enligt Kulturministern. Även kulturjournalistiken spär på näringslivets rädsla för att satsa på kulturen.

– Jag skulle gärna se att inte bara de som företräder kulturen utan även de som arbetar på redaktionerna skulle ha en mer inkluderande hållning, säger Adelsohn Liljeroth. Hon menar att kulturjournalisterna riktar sig, i allt för hög grad, till de redan frälsta.

Kulturministern vill inte dra alla över en kam, men hon menar att långt ifrån alla kulturjournalister förstår att de har ett pedagogiskt uppdrag. Kultur- och idrottsministern säger också att problemet är tydligare på kultursidorna än inom sportjournalistiken.

– Jag tycker, när jag läser sportsidorna, att man trots allt försöker omfamna lite vidare än man gör på kultursidorna.