Välfärdsjobb för arbetslösa föreslås

2:13 min

Trots att Sveriges växer igen så är arbetslösheten fortfarande hög. I en ny analys från Studieförbundet Näringsliv och Samhälles konjunkturråd föreslås en ny typ av jobb, kallade välfärdsjobb, där arbetslösa ska hjälpa till på dagis eller inom äldrevården.

– Ett välfärdsjobb är ett jobb som man kan sätta en i dag arbetslös person i, i en uppgift som behöver göras men där det i dag är brist på folk. Vi tänker närmast på omsorg och vård, säger Anders Vredin, ordförande för SNS konjunkturråd.

Idén om välfärdsjobben presenteras i dag som en del av SNS rapport som fått namnet Miljö, Arbete och Kapital - dags för nya samhällskontrakt. SNS ekonomer räknar med att välfärdsjobben både skulle motivera den som är arbetslös och hjälpa samhället, då fler människor kommer att behövas som tar hand om en åldrande befolkning.

Men det finns frågetecken. Är det inte en risk att en arbetsgivare väljer att ta in ett välfärdsjobb gratis hellre än att anställa någon? Jo, säger Anders Vredin på SNS.

– Det finns en sådan risk, och där måste då Arbetsförmedlingen kontrollera att de som får välfärdstjänsterna tilldelade sig inte drar ner på den ordinarie sysselsättningen, säger Anders Vredin.

Och alla är inte positiva till förslaget om välfärdsjobb.

– Det låter som ett ovanligt illa genomtänkt förslag. Stora delar av välfärdssektorn är faktiskt ordentligt underbemannad, så vi tycker att i stället för det här förslaget borde kommuner och företag i välfärdssektorn faktiskt anställa de här personerna på riktigt, säger Kommunalarbetareförbundets ordförande Annelie Nordström.

Sven, som varit arbetslös i omgångar, är också kritisk.

– Det är en fullständigt naiv tanke, född vid ett middagsbord i Djursholm. Det här öppnar portarna för en gigantisk lönedumpning som vi aldrig tidigare har sett. Det här betyder ju att de privata vårdföretagen får gratis arbetskraft, det är fullständigt barockt, säger han.

Rapportförfattarna på SNS menar att som samhället ser ut i dag så är det statens pengar hur som helst.

– I dag så är mycket av de här aktiviteterna ändå statligt finansierade, oavsett om de utförs av en privat vårdgivare eller en offentlig, och där sätter statens finanser en restriktion – man har bestämt sig för att det inte ska vara fler jobb inom den här sektorn och det tycker vi är fel, säger Anders Vredin.