Snabb tillväxt i Kina

1:19 min

Från Kina kommer i dag färska ekonomiska siffror. 2010 växte den kinesiska ekonomin med 10,3 procent. Samtidigt oroar sig kinensiska analytiker för ökande inflation och de snabbt stigande fastighetspriserna.

Den kinesiska ekonomiska tillväxten på 10,3 procent förra året framstår som överväldigande i jämförelse med andra globala tillväxtsiffror. USA:s ekonomiska tillväxt förra året beräknas till exempel ha varit omkring 2,8 procent.

Samtidigt fortsätter ökande inflation att oroa både kinesiska ledare och konsumenter, även om inflationen i december tillfälligtvis bara var 4,6 procent och därmed något lägre än månaden innan, då de officiella siffrorna visade på en inflation över fem procent.

Fastighetsmarknaden göds just nu av stor utlåning från bankerna, och står för en stor del av den kinesiska tillväxten.

Hur många hus som byggts och köpts i spekulationssyfte, och som står tomma, är en het fråga i Kina, och inte lätt att få klarhet i.

Fastighetsprisernas snabba ökning räknas inte heller in i inflationssiffrorna, men tillsammans med ökande matpriser är de något som påverkar kinesiska konsumenters ekonomi.

De lokala regeringarna är beroende av landförsäljning och fastighetsaffärer för att få in pengar, och det talas ofta om fastighetsmarknadens osunt stora inverkan på ekonomin.

En som kritiserar balansen inom den kinesiska ekonomin är den oberoende ekonomiska analytikern Ye Tan i Shanghai. Hon använder siffror från den statliga elbranschen för att visa att 70 procent av energin används inom industrin, medan den kinesiska tjänstesektorn fortfarande är outvecklad.

– De officiella siffrorna ser väldigt fina ut, men investeringsprojekten är för stora. Investeringarna i fastigheter är för stor och det är för mycket tonvikt på tung industri, säger Ye Tan, som menar att det saknas investeringar i tjänstesektorn och att konsumtionen är för svag.

– Privatkonsumtionen har fortfarande inte tagit fart, medelinkomsttagarnas konsumtion har inte ökat något vidare, medan konsumtionen av lyxprodukter har ökat väldigt snabbt.