EKONOMI

Dystra siffror trots lovord från OECD

2:20 min

Trots toppbetygen som svensk ekonomi får av OECD i en rapport som offentliggjordes i dag finns en del orosmoln kvar på himlen. Arbetslösheten, som väntas bli fortsatt hög de närmaste åren, är ett av dem. 

– Sverige är en ö av välstånd i mycket osäkra vatten, sa OECD:s generalsekreterare Angel Gurría när han i förmiddags presenterade organisationens rapport om Sverige i regeringshögkvarteret Rosenbad.

Finansminister Anders Borg såg lika nöjd ut som en grädd-mätt katt när han satt bredvid OECD-chefen och kunde lapa i sig lovord över hur mycket bättre Sverige har klarat den ekonomiska krisen än de flesta andra europeiska länder.

Nedgången blev kortare i Sverige och återhämtningen går fortare, enligt OECD. Både i år och nästa år kommer den ekonomiska tillväxten att vara med råge över tre procent.

Grunden till framgångarna är den allvarliga bankkrisen som Sverige och svenskarna plågade sig igenom i början av 90-talet.

Den krisen tvingade fram långtgående reformer som i sin tur ledde fram till ett system för statsfinanserna som är starkare än de flesta andra länder skriver OECD. Det gjorde att Sverige hade gott om krut att lägga på bekämpningen när den nya krisen slog till.

Men i skuggan av lovorden finns dystrare siffror. Trots hög tillväxt och kraftiga överskott i handeln med omvärlden, så kommer arbetslösheten att bita sig fast på höga nivåer. Om tre år är den fortfarande sju och en halv procent, spår OECD.

För de arbetslösa, är det måhända en klen tröst, att svensk ekonomi i övrigt är lika stark som Pippi Långstrump om vi får tro OECD-chefen Angel Gurría.

OECD levererar också besk kritik mot den svenska Riksbanken. Bland annat tycker organisationens ekonomer att Riksbanken flera gånger agerat tveksamt under krisen.

Riksbanken får rådet att se över sitt sätt att arbeta, eftersom det finns tveksamheter bland annat när det gäller Riksbankens trovärdighet.

Skillnaden mellan Riksbankens bedömning av det framtida ränteläget och marknadens bedömningar har varit för stora, skriver OECD. Men kritiken tillbakavisas av Barbro Wickman-Parak som är vice Riksbankchef.

– Gör man sina egna prognoser är det så att vi inte alltid kan tänka oss att vi och marknaden hamnar exakt i samma bild, säger Barbro Wickman-Parak.

Finns det ingenting i OECD:s kritik som du tycker är värt att ta på allvar?

– Man måste alltid ta kritik på allvar och man kan alltid bli bättre men jag tycker nog att min tolkning är att vi får viss kritik men det stora som de ändå säger och det som är viktigt är att vi har klarat krisen. Sedan kan vi alltid bli bättre på olika punkter, så är det, säger Barbro Wickman-Parak.