Skärpta regler för Fas 3-bidrag

Kontrollen av arbetsgivare som får bidrag för att ta emot långtidsarbetslösa ska skärpas, det säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Men Socialdemokraternas Ylva Johansson säger att förlaget är ett skott i mörkret.

På senare tid har det uppdagats att arbetsgivare har utnyttjat bidragen. Nu vill arbetsmarknadsminister Hillevi Engström göra de arbetsgivarna återbetalningsskyldiga.

– Nio av tio företag har väldigt få långtidsarbetslösa. De har mellan en och fem långtidsarbetslösa och det allra största flertalet är seriösa. De som skulle kunna vara oseriösa ska vi titta närmare på och se till att det inte förekommer något missbruk, säger Hillevi Engström.

Arbetsförmedlingen ska nu förbättra kontrollen, och se över möjligheten att kräva tillbaka ersättningen från arbetsgivare som fuskar. Detta efter larmrapporter om att långtidsarbetslösa utnyttjas när de anvisas plats i utvecklingsgarantins Fas 3.

Ett exempel är en dagcentral vid ett äldreboende på Gotland som formellt lade ner för ett år sedan, och två anställda fick sluta.

Men enligt långtidsarbetslösa Marie Hammarlund har verksamheten aldrig varit nedlagd utan drivits vidare av sådana som hon, personer som saknar både utbildning och kompetens för uppgiften.

– Vi har tagit över ordinarie personals terapiuppgifter, för att de blev uppsagda.

Hur vet du vad du ska göra med de äldre i terapin?

– Jag vet inte, det är något jag får göra för stunden. Men jag är skiträdd för att någon ska bli dålig, säger Marie Hammarlund.

Sedan FAS 3 startade i mars 2009 har arbetsförmedlingen betalat ut 1 miljard kronor i bidrag till arbetsgivare som tar sig an en långtidsarbetslös. I dag är drygt 37 000 personer i FAS 3, en ökning med 12 000 på ett år.

Det speciella med Fas 3 är att arbetsgivare erbjuds ett bidrag på 5 000 kronor i månaden om de tar hand om en långtidsarbetslös mot att ge de arbetslösa "kvalitetshöjande arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda".

Trots arbetsmarknadsminister Hillevi Engströms löften i dag om en skärpt kontroll är Socialdemokraternas Ylva Johansson fortsatt skeptisk.

– Jag är rädd att det här förslaget är ett skott i mörkret. Jag tror att det blir väldigt svårt att få tillbaka de här pengarna.

Varför då?

– Eftersom man inte har haft någon kontroll av de här företagen fram till nu, så tror jag att det är svårt att göra det bakåt. Regeringen har ingen koll på vad man skickar människor till, säger Ylva Johansson.