Flygödlor tog inte hand om ungarna

1:48 min

Flygödlorna som dominerade luftrummet på dinosauriernas tid var inte speciellt omhändertagande föräldrar. Det avslöjar ett nytt, extremt välbevarat fossil som hittats i Kina.

-- Oftast har man en bild av flygödlor som fåglar. Att de hade bon och skötte om sina ungar. Men det här fynden visar att de inte var speciellt goda föräldrar alls. Det har mjuka ägg som reptiler som de troligtvis bara grävde ner och lämnade, säger Jan Ove Ebbestad, paleontolog och intendent på Evoultionsmuseet i Uppsala.

Det som var lite ovanligt med det här fossilet är att det bar på ett ägg. När ägget undersöktes närmare såg man att det var mer likt ett mjukt reptilägg än ett fågelägg. Tidigare har man trott att flygödlorna betedde sig som fåglar som bygger bon och ligger och ruvar på äggen, men enligt den nya studien tyder fynden alltså på att de snarare grävde ner äggen för att sen lämna dem till sitt öde.

Fossilet man hittade bar som sagt på ett ägg. Det är ovanligt att man hittar fossil som så tydligt visar vilket kön en flygödla har. Forskarna la märker till att honan saknade den huvudprydnad som många av flygödlorna har. En huvudprydnad som påminner om en sorts tuppkam.

Det skulle kunna vara så att bara hanar hade huvudprydnader, menar de. Medan honorna saknar huvudprydnad och har annorlunda höftben för att kunna lägga ägg. Fyndet ger en liten karta över hur man ska kunna bedöma om fossil från flygödlor är honor eller hanar.  

Hittills har man hittat över hundra olika arter av flygödlor. Men i och med det nya kunskapen så kan det innebära att fossil man tidigare trott var olika arter, istället är samma art, fast hona och hane. Det skulle innebära att man hittills hittat färre arter än man tidigare trott, säger Jan Ove Ebbestad.

– Det blir nog ett antal färre arter och man måste nog ta en titt på de arter som hittills hittat, säger han. 

Forskarna vill nu gå igenom samtliga flygödlefossil för att könsbestämma dem.

Referens:
Lü, J et al. An Egg-Adult Association, Gender, and Reproduction in Pterosaurs. SCIENCE VOL 331 21 JANUARY 2011. DOI: 10.1126/science.1197323