Försäljningen av statliga bolag kan stoppas

1:54 min

Regeringen kan på nytt förlora en viktig fråga i riksdagen. Mycket tyder på att den samlade oppositionen, inklusive Sverigedemokraterna, kommer att rösta för att stoppa eller begränsa försäljningar av Posten Norden, Telia Sonera, SBAB och Vattenfall.

– Vi har tagit partigruppsbeslut om att vi kommer att stödja den här motionen som den ligger. Det skulle se väldigt märkligt ut om Vattenfall skulle börja säljas ut och så skulle en annan stat, kanske i Mellanöstern, börja köpa upp det här företaget. En viktig svensk energiproducent skulle komma i annan statlig ägo, säger Lars Isovaara, som sitter i näringsutskottet för Sverigedemokraterna.

Riksdagen har tidigare gett regeringen tillstånd att minska statens ägande i Posten Norden, Telia Sonera och banken SBAB.

Dessutom öppnade regeringen i årets budget för att sälja en mindre del av Vattenfall. Men nu är det alltså möjligt att en ny riksdagsmajoritet drar tillbaka regeringens tillstånd att sälja bolagen.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har skrivit en gemensam riksdagsmotion om att begränsa försäljningarna och i näringsutskottet i tisdags, stödde Sverigedemokraterna förslaget. En försäljning av SBAB och Vattenfall avvisas helt.

Partierna säger också nej till att regeringen skulle få minska ägandet i Posten till 34 procent. Vad gäller Telia vill partierna "inskränka regeringens mandat" att minska ägandet.

Orsaken är att staten måste behålla kontrollen över viktiga ledningar, enligt språkröret Maria Wetterstrand. Hon tycker att det är viktigt att behålla exempelvis Posten.

– Det är en verksamhet som vi anser att det finns ett samhällsintresse i att man äger, samma sak med SBAB där det framförallt handlar om att se till att det finns en aktör på marknaden som jobbar aktivt för människors och medborgarnas bästa, säger Maria Wetterstrand.

Vänsterpartiet måste också stödja motionen för att den ska gå igenom. Kent Persson som sitter i näringsutskottet, måste stämma av med Vänsterpartiets riksdagsgrupp att den ställer sig bakom den.

Men förslagen ligger nära partiets linje, menar en positiv Kent Persson.

– Jag tycker att den är ganska intressant, den ligger väldigt nära Vänsterpartiets politik. Självklart kommer vi att försöka ha en diskussion med Miljöpartiet och Socialdemokraterna för att få till stånd en reservation som vi också tycker är bra, säger Kent Persson.