Ideella föreningar hoppas slippa momskrav

1:23 min

Sverige tar nu strid mot EU för att ideella allmännyttiga föreningar även i fortsättningen ska vara undantagna EU:s momsregler.

EU-kommissionen överväger just nu om Sverige ska dras inför EU-domstolen för de gynnsamma svenska momsreglerna.

Regeringen kontrar med att ansöka om att bara de största föreningarna ska tvingas betala moms.

– Det är ett sätt att undvika en snar stämning och i förläggningen en påtaglig risk för en generell momsbeläggning av föreningslivet, säger statssekreterare Hans Lindberg på finansdepartementet.

De allra flesta svenska idrottsföreningar, men även andra ideella organisationer som kulturföreningar är i dag undantagna från att redovisa moms.

EU-kommissionen har de senaste veckorna intensifierat arbetet för att inom kort kunna stämma Sverige i EU-domstolen för det.

Därför ansöker nu regeringen om en kompromiss med ett fortsatt svenskt system tills vidare, fast med en omsättningsgräns på en miljon kronor.

Det skulle göra att exempelvis nio av tio idrottsföreningar slipper anpassa sig efter EU, även i fortsättningen.

Vad får er att tro att kommissionen skulle gå med på er ansökan?

– Från vår synvinkel tycker vi att det nuvarande direktivet lämnar utrymme för en omsättningsgräns, säger Hans Lindberg.

Kommissionen ska nu ta ställning till om det räcker för att Sverige ska slippa dras inför EU-domstolen för sin hållning mot den ideella sektorn.

Karin Mattsson Weijber, ordförande i Riksidrottsförbundet är positiv till regeringens initiativ, men hade hellre sett en ansökan om ett totalt undantag utan omsättningsgräns redan nu.

– Det är någonting man skulle kämpa för inom EU, att man accepterar ett undantag för hela den ideella sektorn. Det vore det renaste och tydligaste, då skulle man slippa gränsdragningsproblem, säger Karin Mattsson Weijber.