Gratis heroin till missbrukare i Danmark

5:49 min

Sedan ett år tillbaka finansierar den danska staten att läkare ordinerar heroin till missbrukare. Syftet är att få ner kriminaliteten, och för att hjälpa de sjukaste missbrukarna. Men fungerar det? P1-morgon gjorde ett besök på Valmuen, som är en av fem kliniker i Danmark dit man kan gå för att få gratis heroin. Reportage av Gösta Lempert.

Samtal med Gerhard Larsson, regeringens utredare och Berne Stålenkrantz, Svenska Brukarföreningen.