Oenighet om flygplats i Norrtälje

Politikerna i Norrtälje är oeniga om framtiden för Mellingeholms flygplats. Det finns planer på att förlänga banan, och bygga ut hangarer och lokaler för flyget.

Det skulle kosta 25 miljoner att bygga ut flygplatsen, men då måste företagen vara med och betala.

Det säger näringslivschef Anders Olander i Norrtälje.

Han anser att genom att bygga ut banan kan kommunen få ny typ av verksamhet till flygplatsen, inte bara privatflyg, allmänflyg och taxiflyg, utan även serviceanläggningar för flyget.

Men kommunen ensam klarar inte investeringarna:

-Jag tror inte att kommunen i dagens läge är beredd att satsa de pengarna, utan det måste till samverkan mellan kommun, region och näringsliv.

Frågan är om det finns en politisk majoritet för utbyggnad av flygplatsen.

Moderaterna och folkpartiet säger ja, medan socialdemokraterna och vänsterpartiet vill flytta banan söderut. Centern säger nej, liksom miljöpartiet:

-Det ligger alldeles för nära bebyggelse. Norrtälje ligger otroligt centralt, nära Arlanda. Det behövs bättre kommunikationsmedel, men inte en flygplats, säger Bridget Wedberg, miljöpartiet i Norrtälje.