Mindre socialbidrag på Gotland

Kostnaderna för socialbidrag minskar i hela landet och störst är minskningen på Gotland, enligt statistik från Socialstyrelsen.
Första kvartalet i år betalades på Gotland 11,5 miljoner kronor i socialbidrag och det är en minskning med 19 procent jämfört med i fjol. Totalt betalades i Sverige under första kvartalet i år omkring 2,2 miljarder kronor i socialbidrag och introduktionsersättning. I fasta priser är det en minskning med tio procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. En bidragande orsak till minskningen, tror socialstyrelsen, är den minskande arbetslösheten.