Jobbsökare får större pendlingspeng

1:57 min

Från den 1 februari blir det möjligt att få pendlingsbidrag från Arbetsförmedlingen till andra länder inom EU och EES-området. Förändringen väntas få effekter i landets gränsområden.

– Nu finns det ju större möjligheter om man får det här pendlingsstödet i utlandet också. Jobbar du längre bort så kan du ju ha problem att åka fram och tillbaka på helgerna, säger arbetslöse svetsaren Markus Kants i Haparanda i Norrbotten. Han funderar på att nyttja bidraget.

Markus, som tidigare nyttjat pendlingsbidraget till Stockholm eftersom stödet bara gällt inom Sverige fram till nu, har med sig sin fyra månader gamla dotter till Arbetsförmedlingen i Haparanda.

Gränskommunen hade i december högst arbetslöshet i hela landet; 14,9 procent var utan arbete eller i program med aktivitetsstöd. Men den andelen kommer att sjunka eftersom i princip ett helt nytt arbetsmarknadsområde nu öppnar sig, tror arbetsförmedlaren Marianne Svedjeholm.

– Det blir nog stor effekt eftersom många har a-kassa och aktivitetsstöd så har de kanske inte möjlighet att fara på alla sökanderesor eller veckopendling heller, så det kommer att vara jättebra - för vi har ju ganska många som jobbar mot Finland.

Det nya är alltså att arbetslösa eller den som uppenbart riskerar bli av med sitt arbete och som fyllt 20 år kan få bidrag för jobbsökarresor, flyttransporter och jobbpendling även till EU och EES-länder.

Taket för dagpendlingsstödet är 2 000 kronor i månaden och för flyttransporter kan man få max 20 000 kronor.

I Öresundsregionen pendlar redan idag knappt 25 000 människor till Danmark. Och många av dem som framöver söker eller får jobb på andra sidan sundet kommer att kunna nyttja bidragen. Och liksom i Norrbotten växer nu arbetsmarknadsområdet i Skåne nu, menar Pia Gustavsson, områdeschef på Arbetsförmedlingen i Malmö.

--  Tittar man idag så tar exempelvis en resa ner till Hamburg tre timmar. Kan man då få resan betald gör det skillnaden att man alltså ser jobb som är på lite längre avstånd.