Olje läckte ut i Fole

Ungefär 200 liter dieselolja har läckt från en bevattningspump i Fole. Den förorenade jorden har grävts upp och kommer att fraktas till fastlandet för destruktion. Dessutom har länsar lagts ut i en bevattningsdamm för att förhindra spridning. Enligt Miljö- och hälsoskyddskontoret finns det ingen risk för att grundvattnet i området ska ha påverkas.