Norrbotten

Läkare vill ge narkomaner gratissprutor

1:32 min

"Ge sprutnarkomanerna gratissprutor." Det vill smittskyddsläkare i Norrbotten, där betydligt fler nu smittas av hepatit C.

Antalet unga sprutnarkomaner ökar mycket i länet . Det har lett till att betydligt fler fått hepatit C. Narkomaner delar på sprutor och smittar varandra. Senaste två åren har 43 nya fall av sjukdomen konstaterats i Norrbotten bland unga missbrukare.

Smittskyddsläkaren Anders Österlund på Norrbottens läns landsting tillhör de läkare i Sverige som förespråkar ett sprututbytesprogram, att ge ut gratissprutor till narkomaner så att de inte delar sprutor.

I Malmö, Lund och Helsingborg har man infört gratissprutor. Där har inte antalet sprutnarkomaner ökat, trots att det befarades av motståndarna.

I Norrbotten diskuterar man frågan just nu bland läkare och andra berörda. Men regler och lagstiftning kan sätta käppar i hjulet för införandet av gratissprutor. Varje kommun ska godkänna till exempel.

– Jag är väldigt positiv till ett sprututbytesprogram, gratissprutor som man hämtar. Det skulle vara ett bra sätt att få kontakt med de som redan är missbrukare. Vi vet i dag att det förhindrar sjukdom, säger smittskyddsläkaren Anders Österlund.

Han är oroad över utvecklingen, vars diagram på nya fall du kan se här intill.

– Det kan vara en vanlig ung gymnasist, som hamnar i en grupp där man missbrukar. Det är lätt att få tag i droger och det finns en okunskap om vad som kan ske. Föräldrar borde vara mer uppmärksamma.

De droger man injicerar kan vara allt från partydroger, så kallade "coctails" alltså blandningar av olika preparat till opiater.

– Jag vill inte införa gratis utbytessprutor, säger narkotikapolisens chef i Norrbotten Per-Olov Andersson.

Men han säger att polisen sett samma trend som läkarna.

– Det är fler än tidigare som snabbare går över från annan narkotika till att bli sprutnarkomaner. Alltså går över till ett tyngre missbruk, säger narkotikapolisen Andersson.