Billström kommenterar uppgifterna från Wikileaks

2:04 min

Nu kommenterar migrationsminister Tobias Billström uppgifterna från Wikileaks, alltså de uttalanden om Irakflyktingar som han och utrikesminister Carl Bildt ska ha gjort vid ett möte på den amerikanska ambassaden i Bagdad 2007. Billström har fått kraftigt kritik för att han inte har velat bemöta uppgifterna.

– Ja, jag har ju inte sagt något annat till den amerikanska ambasssaden i Bagdad om svensk asylpolitik än vad jag har sagt offentligt i Sverige. Därmed har jag inte synpunkter på vad amerikansk ambassadpersonal skriver hem i rapporter.

Men du har också sagt, att det funnits krav på hårdare politik här hemma på grund av hedersvåld i SVerige?

– Det har jag aldrig sagt vare sig hemma i Sverige eller i samtal med Bagdad.

Det har du inte sagt?

– Nej, jag konstaterar att det är som jag har sagt tidigare, någonting av jag har inte någonting annat till ambassaden i Bagad om den svenska asylpolitiken än vad jag sagt offentligt i Sverige.

Men du och Carl Bildt sa alltså då att ni krävde ett avtal för återsändning, för att starta en ambassad i Bagdad?

– Som jag har sagt återupprepade gånger de senaste dagarna så har inte jag någon anledning att gå in och recensera innehållet i den här rapporten. Men det jag har sagt offentligt i Sverige är det som gäller.

– Jag har inte sagt något annat i kontakterna med amerikanska ambassaden i Bagdad än vad jag har sagt offentligt i Sverige.

Vad innebär det? Vad är det du försöker säga?

– Precis det jag har varit tydlig med hela tiden, nämligen att det jag har sagt i den svenska asylpolitiska debatten är det som gäller. Någonting annat har jag gett uttryck för varken i samtal med amerikanska ambassaden i Bagdad eller någon annanstans. Jag står alltid för det jag säger i alla sammanhang.

Men då betyder ju det att du dementerar de uppgifter som finns i den här rapporten som Wikileaks lägger fram?

– Jag gör ingen recension av innehållet i rapporten, för det har jag ingen möjlighet att göra.

Vad betyder det att det här dokumentet kommer, för din position som migrationsminister?

– Jag tror mycket liten. Alla kan se väldigt tydligt att den politik som Sverige drivit under de här åren då jag varit migrationsminister, har varit konsekvent och human, har gett skydd till de som behöver det.

Hade ambassaden i Bagdad startats utan det här återvändandeavtalet?

– Jag konstaterar att alla frågor rörande ambassadöppningar bör ställas till utrikesministern, eftersom det är han som är ansvarig för de frågorna.

Så även om du vet det så vill du inte svara på det nu?

– Det är inte frågan om huruvida jag vet det eller inte, utan om det är en fråga om att vi har en ordning där i regeringen där olika statsråd har hand om olika frågor, och utrikesministern har hand om ambassadfrågor. Den frågan ligger inte på justitiedepartementet där jag är statsråd.

Vad är det som gör att du nu, tre dagar senare, väljer att ändå säga någonting?

– Jag har inte förändrat min ståndpunkt, jag refererar och recenserar inte den här ambassad-rapporten, som legat till grund för hela den här diskussionen.

– Jag tycker det varit viktigt att tydliggöra att jag har inte varit ensam om att ha de här problemen. Även socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin har haft samma problem. Där kan man ju konstatera att även där har det varit en liknande ambassad-rapport som kommit ut och varit föremål för spekulationer, vilket kan vara viktigt att klargöra.