Facebook på arbetstid

10 min

Ska man få använda Facebook på jobbet, även privat? Det är en het fråga på många arbetsplatser, och inom den offentliga sektorn varierar möjligheterna kraftigt. Många kommuner har börjat uppmuntra anställda till en ansvarsfull privat användning på arbetsstid, medan ungefär hälften av Sveriges landsting ser till att det är omöjligt att nå till exempel Facebook från de anställdas datorer. Medverkar gör Mattias Jansson, Katrineholms kommun, Ingrid Persson, landstinget i Kronoberg. Reportage av Odd Clausen om malmöbors syn på den här frågan.