Direktsänd debatt om våldsbejakande extremism

I dag är det en extrainsatt debatt i riksdagen om våldsbejakande extremism. Det är Sverigedemokraterna som har krävt debatten efter självmordsbombningen i Stockholm i december.

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson inledde dagens riksdagsdebatt om extremism med att tala om terrordådet Stockholm. Han sade att dådet inte var en enskild händelse utan pekade på de svenskar som misstänks för att planera terrordåd i Köpenhamn och två män som dömdes för terrorförberedelse i höstas. Han menade att debatten kring islamism hittills präglats av rädsla att säga fel saker.

– Man måste kunna diskutera, utan att slänga beskyllningar på varandra, sade Jimmie Åkesson.

– Sverige är ett öppet samhälle där man kan ha olika bakgrund och religiös övertygelse och leva sida vid sida, sade justitieminister Beatrice Ask.

– Det finns människor som vägrar acceptera grunden för vårt samhälle och som är beredda att skada andra för att få sin vilja igenom, menar Ask som  försäkrade att extremism av alla slag ska förebyggas och bekämpas.

– Jag tror, personligen, att brist på hopp och framtidstro, på verkliga eller upplevda orättvisor, attraherar framför allt vissa män till extrema rörelser, sade Ask.

Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Sven-Erik Österberg, sade att hans parti vill samarbeta brett med muslimer i Sverige och att det i dag finns problem med "muslimsk extremism" i Sverige.

– De som tar upp kampen mot extremism behöver vårt stöd, mot alla former av extremism, sade Österberg.

– Och kontrollen av religiösa friskolor bör skärpas, sade Österberg.

Miljöpartiets Maria Ferm varnade för att öka kontroll och övervakning i samhället.

– Om vi ger upp lite av vår frihet för att få lite mer säkerhet, så riskerar vi att förlora båda, sade hon.

Ferm varnade också för att kollektivt skuldbelägga muslimer för islamistiska terrordåd.

– Jimmie Åkesson försöker koppla den typiska bilden av en terrorist till en muslimsk man, sade hon.

Ferm uppgav att bara 0,34 procent av terrordåden i Europa utförs av islamska extremister och att det är framförallt höger- och vänsterextremister som står för det politiska våldet i Sverige.

– Det mest effektiva sättet att hindra våldsamma ideologier att få fäste är att skapa ett varmare och mer inkluderande samhälle med respekt för enskilda individer, sade hon.

Folkpartiets Johan Pehrsson menade att det finns en "obehagligt hög nivå" av extremistiskt våld i Sverige, inte minst från höger- och vänsterextrema grupper.

– Det finns runt om i vårt land olika former av extremism, sade Pehrsson.

– Det eldas, sprängs, misshandlas, hotas och saboteras.

Pehrsson menade att det behövs en nationell handlingsplan mot extremism för att komplettera den nationella terrorismstrategin.

Beatrice Ask attackerade Sverigedemokraterna för att de säger nej till förslag om ökat internationellt samarbete mot terrorism i riksdagens EU-nämnd.

– Det går inte att bara säga nej om man samtidigt vill hävda frihet och demokrati i Sverige, sade justitieministern.

Åkesson höll inte med om att Sverige har god beredskap mot terrorism.

– Att Säpo skulle ha full koll ifrågasätter jag, sade han.

– Det är inte förtroendeingivande att man inte kände till självmordsbombaren i Stockholm.

Han avfärdade också argument om att extremism bekämpas bäst genom att skapa ett mer solidariskt och jämlikt samhälle. Åkesson hävdade att forskning visar att de mer avancerade islamistiska terrordåden utförs av människor ur medelklassen med hög utbildning.

– Det håller inte att ha fattigdom eller trångboddhet som en bortförklaring.

Åkesson avfärdade också argumentet att de flesta terrordåd i Europa inte utförs av islamister. Att likställa militanta veganer i Umeå med jihadister visar på ett förvirrat förhållningssätt, menade SD-ledaren.

– Det saknas en grundläggande förståelse för problematiken, vilket kanske skrämmer mig mer än terrordådet i Stockholm, sade Åkesson.

Centerpartiets talesman i rättsfrågor, Johan Linander, hävdade att den som säger att inget har gjorts från samhället för att hejda våldsbejakande extremism har fel.

– För tre år sedan tog vi här i riksdagen beslut om en strategi för att bland annat motverka rekrytering till extremism, sade Linander.

Han varnade för att göra människor eller grupper av människor kollektivt ansvariga för vad en person gör, oavsett om det handlar om vänster- eller högerextremister eller muslimer eller någon annan grupp.

Lena Olsson (V), talade om 20 mord med nazistiska eller rasistiska motiv som begicks mellan 1993 och 2008 och påminde om att det är ett av de allra tydligaste exemplen på våldsbejakande extremism i Sverige.

– Vi måste skilja på extremism och tro. Fundamentalism ska förkastas, men inte religion. Att man gjort något i en religions namn behöver inte betyda att religionen har uppmanat till det eller vill att det ska vara resultatet, sade Caroline Szyber (KD).

TT

Bakgrund

SD-partiledaren Jimmie Åkesson hävdade inför debatten att det finns ett stort samhällsintresse för debatt kring frågan och hade helst velat debattera ämnet redan före jul.

Flera partier var till en början skeptiska till att hålla riksdagsdebatt i ämnet, och Moderaternas gruppledare i riksdagen Anna Kinberg Batra sa i mitten av december att det finns risker för "politiska övertoner som inte minskar risken för våld".

Även Vänsterpartiets Hans Lindhe sa vid samma tid nej, och hävdade att Sverigedemokraterna vill skuldbelägga muslimer som grupp. Inte heller gruppledaren för Socialdemokraterna Sven-Erik Österberg ville ha debatten direkt efter terrordådet i Stockholm, och menade att den skulle vara olämplig när det ännu var oklart vad som låg bakom terrordådet.

Men nu har riksdagens talman efter samråd med partiernas gruppledare i riksdagen beviljat debatten om våldsbejakande extremism.  Men ämnet är alltså våldsbejakande extremism, och inte våldsbejakande islamistisk extremism som Sverigedemokraterna ursprungligen ville debattera.