"Återtagande inte krav för Irakambassad"

2:05 min

Utrikesminister Carl Bildt kommenterar nu för första gången varför Sverige öppnade ambassaden i Irak igen. Uppgifter från Wikileaks har tolkats som att utrikesminister Carl Bildt och migrationsminister Tobias Billström i förhandlingar med Irak villkorat ambassaden med ett återtagandeavtal för irakiska flyktingar i Sverige. Men Carl Bildt säger att han inte ställt några sådana krav.

– Vi hade ju en ambassad där under lång tid. Och sedan under krigsskedet så flyttade ambassaden till Amman.

– Sedan var vi intresserade av att förbättra relationerna till Irak på en lång rad olika sätt. Det grundläggande skälet till det är att vi har cirka 150 000 människor i vårt land som har sin bakgrund i Irak.

Men stämmer det att ni villkorade det här återtagandeavtalet på något sätt med öppnandet av ambassaden i Bagdad?

– Nej, det är inte så det går till. Man går fram i sådana här sammanhang med en lång rad parallella saker. Vi hade en önskan, och det fanns ett intresse från irakisk sida också, både ambassad, återtagandeavtal, inte minst konsulatet i Erbil och handelsrelationer.

– Vi har haft rätt omfattande diskussioner med framför allt utrikesminister Zebari under en lång följd av år, vad det gäller de här delarna av relationerna.

Utrikesminister Carl Bildt tillbakavisar här uppgifterna i den amerikanska ambassadrapport som Wikileaks tagit fram.

I ambassadrapporten står att Carl Bildt villkorat en överenskommelse med Irak om att öppna den svenska ambassaden igen med att Irak måste skriva under ett återsändandeavtal för de irakier som inte fick uppehållstillstånd i Sverige.

– Jag recenserar inte amerikanska diplomaters rapporteringar vid individuella möten. Men ett återtagandeavtal har varit viktigt för oss eftersom det är förutsättningen för en generös flyktingpolitik, säger utrikesminister Carl Bildt.

Carl Bildt och migrationsminister Tobias Billström har också fått kritik för att de enligt Wikileaksdokumentet sagt att den svenska opinionen blivit mera negativ till flyktingar på grund av hedersmord.

Men enligt Bildt har han inte diskuterat hedersmord i Sverige utan i Irak.

– Det hedersrelaterade våldet är mera det att vi stödjer en lång rad mänskliga rättigheter-organisationer...

Men ni har inte använt det som påtryckningar i de här diskussionerna?

– Nej, inte i de diskussionerna. Men det är klart att i mina diskussioner med irakiska företrädare ar jag tagit upp mänskliga rättighetsfrågor.

Vad säger du om Wikileaks?

– Jag säger ingenting. Jag recenserar inte utländska diplomater. Jag ser allt för många diplomatrapporter från olika människor för att ägna mig åt att recensera deras formuleringar.