Kalmar/Växjö

Ikea finansierar ny professur

1:28 min

Idag presenterades världens första Ikea-professor, som ska hålla till på Linnéuniversitetet.

Hon heter Saara Taalas, är från Finland och har tidigare varit professor på Åbo universitet.

För Linnéuniversitetets del innebär det att ett nytt forskningsområde blir aktuellt. Bland annat ska Saara Taalas titta på hemmets betydelse för oss.

– Jag tror att hemmet betyder mer för oss än bara ett ställe där vi bor, säger Saara Taalas.

Taalas, som blir världens första Ikea-professor, förklarar att genom att knyta samman forskare inom teknik, ekonomi och design så växer ett nytt forsknings- och utibldningsområde fram. Linnéuniversitetet kallar det Life at home.

– Tittar vi på virkeslära har vi ett väl etablerat forskningsfält inom det, säger prorektor Lena Fritzén.

– Vi har väldigt långa traditioner inom företagsekonomi och entreprenörskap samt design sedan några år tillbaka. Nu ska vi knyta ihop allt och få ihop det till ett område.

Ikea har tidigare gått in med 25 miljoner kronor för samarbetet med Linnéunveristet men med den nya professuren ska ytterligare 25 miljoner satsas. På Ikea hoppas man att Life at home på sikt ska bli en eget program på universitetet.

– Vi behöver duktiga medarbetare som kan bli morgondagens produktutvecklare och produktutvecklingstekniker, säger Tomas Carlzon som är vd på Ikea.

– Det finns inga bra utbildningar för de yrkena idag. Det skulle vara både bra och viktigt om Linnéuniversitetet kunde starta upp en sådan utbildning.