Socialförsäkringsministern:

"Förfärligt att unga förtidspensionärer blir fler"

2:15 min

Antalet unga människor som förtidspensioneras fortsätter att öka. Under den borgerliga alliansens första fyra år vid makten ökade antalet med nästan 50 procent.

– Jag tycker att det här är en förfärlig utveckling. Det är ett stort misslyckande för väldigt många inblandade och en katastrof för de unga som är inblandade. De får i praktiken ett vuxet liv i fattigdom, med färre sociala kontakter, utan arbetsgemenskap. De får på många sätt ett sämre liv än många andra ungdomar, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M).

Hur kan det ha accelererat så under alliansregeringen, som har haft som främsta motto att fler ska komma i arbete?

– Det första är att det har pågått under ganska lång tid. Vi har varit varken bättre eller sämre än någon annan på just den här punkten. Det är en långsiktig utveckling som ingen har lyckats bryta. Det andra är att vi inte har gjort några reformer på det här området.

Preliminär statistik från Försäkringskassan visar att 6 700 personer under 30 år förtidspensionerades förra året, jämfört med 4 500 personer 2006.

Ökningen har pågått under lång tid, som Ulf Kristersson påpekar.

2008 presenterade Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender en utredning med förslag till åtgärder, ändå har utvecklingen alltså inte vänt.

Frågan är då vad som är orsaken till att omkring 30 000 unga människor får förtidspension eller permanent sjukersättning, som det egentligen heter.

– Det finns två stora huvudorsaker. Det ena är att många faktiskt går direkt från det som kallas förlängd skolgång, som behöver ett extra år i gymnasiet för att klara det, att de i princip får en tidsbegränsad förtidspension istället för studiebidrag det sista året. Många blir kvar där. Det är en ganska dålig form. Det andra är att betydligt fler unga nu får det på grund av psykisk ohälsa, säger Ulf Kristersson.

Stig Orustfjord är överdirektör på Försäkringskassan.

– Vi behöver samla ihop oss, lägga upp ett program, ta varandra i hand och göra jobbet.

Vad innebär det?

– Fler platser när det gäller lönebidrag, men också att vi mer aktivt hjälper och coachar de här unga personerna ut på arbetsmarknaden.

Är det några politiska beslut som du tycker fattas?

– Just nu tycker jag nog att bollen ligger hos myndigheten, säger Stig Orustfjord på Försäkringskassan.