Demonstrationsförbud i Kairo

Egyptiska myndigheter har i dag utfärdat demonstrationsförbud och meddelat att alla som ansluter sig till demonstrationer kommer att gripas och ställas inför rätta. De protesterande har manat till fortsatta demonstrationer i dag men det är oklart i vilken omfattning som uppmaningen följs.

Med gummikulor, tårgas och chockgranater drevs under den tidiga onsdagsmorgonen de sista grupperna av demonstranter bort från Tahirtorget i centrala Kairo. Civilklädd polis misshandlade åtskilliga av de protesterande som lyckades välta en polisbil och sätta eld på den.

Fyra personer dog på grund av demonstrationerna. Tre av dem var demonstranter, två av dem dog efter att ha beskjutits med gummikulor. En polis dödades i Kairo när han träffades i huvudet av en sten.

Det var vid lunchtid oklart i vilken utsträckning som uppmaningen genom de sociala nätverken Facebook och Twitter om en fortsatt andra dag av demonstrationer och protester mot regimen hade fått gensvar. Kairos centrala delar föreföll enligt nyhetsbyråernas rapportering lugn och trafiken uppgavs flyta normalt.

Men också protesterna i går - delvis inspirerade av störtandet av regimen i Tunisien - började blygsamt och växte under hela dagen innan de i tiotusental fyllde gator och ockuperade Kairos olika centrala torg och spreds över landet till Alexandria, Suez, Mansura och Beni Suef.

Polis och säkerhetsstyrkor, som normalt hårdhänt förhindrar den breda allmänhetens missnöjesyttringar, försökte först kväsa demonstrationerna för att senare tillåta dem att svälla till de kanske största sedan de våldsamma hunger- och dyrtidskravallerna 1977.

Fotografier från Alexandria visar hur människor slet sönder ett jätteporträtt av presidenten Hosni Mubarak, en internetvideo från demonstrationer i Mahalla el-Kubra visade samma scener och hur de protesterande under jubel tog bilder av de unika händelserna med sina mobiltelefoner.

Protestyttringarna, i Egypten lika sällsynta som modiga, ger en antydan om hur stor vreden är och därmed vilken utmaning den är mot den åldrade egyptiske ledarens snart 30-åriga styre.

Regimen var snabb att rikta anklagelserna mot Egyptens största oppositionella rörelse, det muslimska brödraskapet, som är reellt tolererat men officiellt förbjudet. Rörelsen svarade att den inte hade något med protesterna att göra.

Verkligheten, som den framstår genom de många intervjuer som gjordes med de demonstrerande, verkar mer komplicerad och mer påminnande om regimens största skräck; att oppositionen mot Mubaraks styre är vitt spridd över de ideologiska linjerna och inkluderar såväl den sekulära som islamiska oppositionen och det breda spektrat av "vanliga" människor förbittrade över korruptionen, arbetslösheten och fattigdomen.