Ask: Omöjligt att stoppa alla sidovägar

1:39 min

Flera tele- och internetoperatörer har bestämt sig för att gå runt det nya datalagringsdirektivet.  Internetoperatören Bahnhof väljer en teknisk lösning för att kunderna skall kunna fortsätta att vara anonyma på nätet, men justitieministern är inte överraskad.

– Det finns ju alltid ett utrymme för människor att försöka komma runt olika regelverk. I det förslag som vi har lämnat har vi försökt att uppdatera det, men den tekniska utvecklingen går väldigt snabbt och det gör att det är omöjligt att täcka in varje möjlighet att hitta sidovägar, säger justitieminister Beatrice Ask.

I vår kommer regeringens datalagringsförslag att behandlas av riksdagen. För att rimma med EU:s datalagringsdirektiv föreslås att trafikoperatörer ska tvingas lagra så kallad trafikdata från e-mejl och SMS i sex månader så att rottsbekämpande myndigheter kan få tillgång till uppgifterna.

Men det finns telebolag som bestämt sig för att motarbeta lagen.

– I vårt fall överväger vi att låta trafiken gå via en så kallad VPN-tjänst, säger internetoperatören Bahnhofs vd heter Jon Karlung.

Han vill alltså skydda sina kunders integritet genom att göra dem anonyma. Och Bahnhof är inte ensamt om att vilja motarbeta datalagringen.

Flera tele- och internetoperatörer försöker nu hitta tekniska lösningar som gör att de följer lagen, men ändå gör den tandlös - något det varnades för redan när lagförslaget utreddes.

Men justitieminister Beatrice Ask är inte orolig.

– Nej, jag tror ändå att förslaget är väl genomtänkt och rätt bra i förhållande till den teknik som är vanligast.

Men är ni inte rädda att det är de värsta skurkarna som nu väljer att utnyttja sådana här tjänster och ändå bli anonyma?

– Nej, de är inte alltid de smartaste, säger Beatrice Ask.