Ny uppgörelse ska stoppa dyr fjärrvärme

1:55 min

Fjärrvärmebolagen kommer inte längre att kunna höja sina priser efter eget tycke. I framtiden måste en opartisk nämnd godkänna prisökningar, efter en ny överenskommelse.

Kurt Eliasson, vd för de allmännyttiga bostadsföretagen, SABO, är nöjd med uppgörelsen mellan fjärrvärmebolagen och de största bostadsorganisationerna. 

– Jag ser att det här är ett system för öppenhet och förtroende, i stället för att det som nu bara är konflikter. Det här är ett stort steg framåt. Vi ska prova detta i tre år och hoppas att det utvecklas så att det här fungerar, säger Kurt Eliasson. 

Priserna på fjärrvärme har stigit med 40 procent de senaste tio åren. Det kan jämföras med en allmän prisökning på 16 procent. 

Sedan 1996 är fjärrvärmen avreglerad och ska drivas affärsmässigt, som det heter. Men i praktiken har det på de flesta håll inneburit att lokala monopol, en värmeproducent per ort, kunnat sätta priserna utan konkurrens. 

Inte förrän nu har bostadsorganisationerna rått på fjärrvärmebolagen. Det har skett under tryck från regeringen, enligt näringsminister Maud Olofsson. 

– Vi har ju haft samtal både med bostadsföretagen och fjärrvärmebolagen. Vi har sagt till dem att det bästa de kan göra är att hitta sätt att skapa förtroende och lösa konflikter med marknadens villkor. Det är bättre än att vi ska ha lagstiftning som i många fall blir ganska trubbig, säger Maud Olofsson. 

Nämnden som ska avgöra om framtida prishöjningar är skäliga styrs gemensamt av fjärrvärmebolagen och de stora bostadsorganisationerna. I den senare kategorin finns exempelvis SABO och Riksbyggen.

Överenskommelsen skrivs under i dag, torsdag. Samtidigt beslutar regeringen om nya regler för fjärrvärmemätare hos förbrukarna. 

Bolagen kommer inte längre att få debitera uppskattad förbrukning i förväg. De blir skyldiga att varje månad rapportera faktisk förbrukning. Företagen får bara ta betalt i efterhand för den värme kunderna faktiskt gjort av med.

Den här förändringen kommer först 2015, vilket beror på att hundratusentals mätare först måste bytas.