EU-regler stoppar svenskt djurskydd

2:01 min

Efter förra årets avslöjanden om missförhållanden inom grisnäringen har allt fler svenska kommuner börjat ställa hårdare krav på bra djuromsorg vid upphandling av kött till skolkök och äldreboenden. Men det här krockar med EU:s regler för offentlig upphandling.

I dag presenterar EU-kommissionen en så kallad grönbok om offentlig upphandling. Kenneth Camitz, moderat politiker i Laholms kommun, hoppas på en förändring av reglerna så att det går att ställa hårdare djurskyddskrav.

– Svenska reglerna är hårdare än EU:s regler. Djur får inte transporteras mer än åtta timmar, medan EU:s regler säger elva timmar. Det kravet får vi inte lov att ställa men nu ska vi begära överprövning, säger Kenneth Camitz.

Nyligen fälldes Laholms kommun i domstol för att ha krävt kortare djurtransporter än de som gäller enligt EU:s regler.

Domen mot Laholms kommun som kom strax före jul har nu överklagats och den är ett av flera liknande rättsfall som just nu prövas i svenska domstolar.

Stig Hermansson på företaget Servera som levererar livsmedel till svenska kommuner och som driver flera rättsfall menar att de hårdare svenska djurskyddskraven snedvrider konkurrensen och utestänger utländska producenter.

– Kött som är producerat i övriga Europa har inte en chans att kunna säljas i Sverige, säger Stig Hermansson.

Stig Hermansson på Servera har nu alltså fått rätt i första instans. Och även på EU-kommissionens kontor i Stockholm välkomnar man kammarrättens dom mot Laholms kommun.

– Det är naturligtvis rätt tolkat av domstolen även om det kan förefalla fel från djurskyddssynpunkt. Man kan inte ha egna regler som strider mot de gemensamma reglerna. Ingenting skulle fungera i unionen på det sättet, säger Eric Degebeck, medieansvarig på EU-kommissionen.

Men nu öppnar alltså EU-kommissionen för en översyn av EU:s regler. I dag kommer kommissionen med en så kallad grön bok med nya förslag och då kommer besked om hur långt kommissionen är beredd att gå för att tillmötesgå kraven från svenska kommuner.

Kenneth Camitz, moderat politiker i Laholm, vet vad han hoppas på.

– Vi ska inte vara tvingade till att köpa mat som inte är producerat enligt svensk djurskyddslagstiftning, säger han.

Eventuella ändringar av reglerna för upphandling kan bli verklighet först om några år.