Fårösund, Ljugarn och Fide

Söker 9 miljoner för att rena mark

Regionen söker drygt nio miljoner kronor från länsstyrelsen för att ta bort och ta hand om förorenad mark.

Det är mark som förorenats i samband med tryckimpregnering vid två sågar och i samband med bränning vid ett elverk.

Det handlar om marken vid fd fönstersnickeriet i Fårösund, vid fd Fidesågen och där Ljugarns elverk stod mellan åren 1924 - 1947.