Målerifirma i strid om kollektivavtal

0:52 min

Det gotländska målarföretaget Colorelit får juridisk hjälp av stiftelsen "Centrum för rättvisa" i sin kamp att stå utanför målarfacket. "Det är ett principiellt viktigt nationellt fall", säger Clarence Crafoord som är chefjurist på stiftelsen.

Två av de anställda, Carolina Sjöstedt och Mikael Östervall har hamnat mitt i en nationell konflikt men är helt överens med ägarna Jimmy Tofftén och Anders Johansson att stå utanför facklig organisering. Däremot påverkar det inte arbetet säger Östervall. För de båda ägarna så har närmare 200 timmar lagts i studier av lagbestämmelser men de är ändå övertygade om att fortsätta sin kamp för rättvisa.

Det man nu gör är att anmäla de fackliga kraven på att lämna uppgifter om bland annat lön och sjukfrånvaro till Datainspektionen, som tidigare fällt fackföreningen Byggnads för motsvarande uppgiftsinsamling.

-Man får enligt datalagen inte kräva in liknande uppgifter av icke föreningsmedlemmar" hävdar Crafoord.

Hos motparten Målarettan hävdar ordförande och ombudsman Jan-Erik Wigren att blockaden kommer att genomföras efter den 1 februari. Det enda som kan hindra detta är bara förhandlingar om kollektivavtal, enligt Jan-Erik Wigren

Reporter: lasse.ahnell@sr.se